سروش آقائیان

تصویر سروش آقائیان در پروفایلش در نت نشر

7 نت نشــر 0 دنبال کننده

تاریخ عضویت : 29 آذر 1394

زمینه کاری : متالورژی استخراجی

آدرس سایت

0 نفر را دنبال می کند.

اولین نت نشر ارسالی : 29 آذر 1394

آخرین نت نشر ارسالی : 30 آذر 1394

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 1

نت نشـرهایی که دوست دارم

آخرین نظرات ارسالی