امیرحسین ستوده بیدختی

تصویر امیرحسین ستوده بیدختی در پروفایلش در نت نشر تعداد نت نشرها : 36

تاریخ عضویت : 27 ارديبهشت 1395

موقعیت : تهران

تحصیلات : BIM

زمینه کاری : BIM

آدرس سایت

معرفی :

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

اولین نت نشر ارسالی : 27 ارديبهشت 1395

آخرین نت نشر ارسالی : 4 فروردين 1396

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 0

آخرین نظرات ارسالی