عرفان موحدی فر

تصویر عرفان موحدی فر در پروفایلش در نت نشر تعداد نت نشرها : 4

تاریخ عضویت : 5 آذر 1394

موقعیت : تهران

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت

زمینه کاری : مدیریت و روش تحقیق

آدرس سایت

اولین نت نشر ارسالی : 11 دي 1394

آخرین نت نشر ارسالی : 23 آبان 1395

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 1

نت نشـرهایی که دوست دارم

آخرین نظرات ارسالی