منابع مفید کارآفرینی

تصویر مهدی کنعانی در نت نشر

توسط مهدی کنعانی در 16 آذر 1388 در دسته‌بندی کسب و کار

1462 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=منابع مفید کارآفرینی?>تصویر صفحه اول نوع فایل :doc حجم فایل : 0.04 مگابایت  این فایل شامل کتابهایی است که موسسه کار و تامین اجتماعی جهت آزمون ارزیابی مربیان کارآفرینی معرفی کرده است.

 • تعداد دانلود: 118 گزارش تخلف

  بسمه تعالی
  منابع مناسب برای کارآفرینی
  مورد تاییید موسسه کار و تامین اجتماعی برای آزمون ارزیابی مدرسین کارافرینی در سال 1388
  مباني و مفاهيم كارآفريني
  • هيسريچ، رابرت، پي‌پيترز، مايكل، كارآفريني (جلد اول)، ترجمه عليرضا فيض‌بخش و حميدرضا تقي ياري، تهران: دانشگاه صنعتي شريف، 1383.
  • احمدپوردارياني، محمود؛ مقيمي، محمد. مباني كارآفريني. انتشارات فرانديش. 1385.
  • كوراتكو، وانلد. اف، هاجتس ريچارد دام. نگرشي معاصر بر كارآفريني. ترجمه ابراهيم عامل محرابي، انتشارات فردوسي مشهد. 1383.
  خلاقيت و نوآوري
  • كوراتكو، وانلد. اف، هاجتس ريچارد دام. نگرشي معاصر بر كارآفريني. ترجمه ابراهيم عامل محرابي، انتشارات فردوسي مشهد. 1383.
  • صمدآقايي ، جليلي، خلاقيت جوهره كارآفريني، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
  BP و طرح توجيهي
  • مجيديان، داوود. ارزيابي طرحهاي صنعتي. سازمان مديريت صنعتي. 1382.
  • سيدمطهري، مهدي. ارزيابي طرحهاي توليدي فني، اقتصادي، مالي. مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 1378.
  • كتاب مصلح شيرازي، علينقي، كتاب كاري ايده‌پردازي كارآفريني و چگونگي تدوين طرح تجاري صنعتي، انتشارات سلمان با همكاري سايه هور،
  حقوق تجارت و قوانين و مقررات كسب و كار
  • اسكيني، ربيعا. حقوق تجارت: شركتهاي تجاري. انتشارات سمت. 1380.
  • عبادي، محمدعلي. حقوق تجارت: تهران گنج دانش 1373.
  مديريت مالي و حسابداري
  • نوروش، ايرج. اصول حسابداري. كتاب نو، 1386.
  • عرب‌مازار، علي‌اكبر. حسابداري صنعتي. جلد اول. انتشارات دانشگاه پيام نور
  • قاليباف. مديريت مالي. انتشارات پوران پژوهش،1382.
  مديريت بازاريابي، فروش و تبليغات
  • راجرز، لن. بازاريابي راهنمايي موسسات كوچك. ترجمه عباس مخبر. انتشارات ماد، 1375.
  • كاتلر، فيليپ. مباني مديريت بازاريابي. ترجمه علي پارسائيان. انتشارات ترمه، 1383.
  • ونوس، داور؛ ابراهيمي، عبدالحميد؛ روستا، احمد. تحقيقات بازاريابي. انتشارات سمت، 1380.
  مديريت محصول
  • كاظمي، عباس؛ كسايي، مسعود. مديريت توليد و عمليات. انتشارات سمت: 1380.
  • متقي، هايده. مديريت توليد و عمليات. انتشارات كيومرث. 1383.
  راه‌اندازي و مديريت كسب و كارهاي كوچك
  • ديكسون، دي.‌اي‌.ان. راهنماي مديريت مؤسسات كوچك. ترجمه محمد بلوريان‌تهراني. انتشارات چاپ و نشر بازرگاني، 1377.
  روش‌هاي تدريس كارآفريني
  • كيا، محمد؛ نساج، سعيده. روش‌هاي تدريس كارآفريني، انتشارات جهاد دانشگاهي. 1386
  • صفوي، امان‌ا...؛ روش‌ها و فنون و الگوهاي تدريس، انتشارات سمت، 82.
  • جارويس، پيتر؛ آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم، ترجمه غلامعلي سرمد، انتشارات سمت، 83.
  • شعباني، حسن. مهارتهاي آموزشي و پرورشي. انتشارات سمت. 1382

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید