فصل 4 توربان - محاسبه شبکه: کشف،ارتباط و همکاری -

تصویر پویان اسمعیل زاده در نت نشر

توسط پویان اسمعیل زاده در 23 اسفند 1388 در دسته‌بندی دانشــگاهی

1239 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=فصل 4 توربان - محاسبه شبکه: کشف،ارتباط و همکاری - ?>تصویر صفحه اول نوع فایل :ppt حجم فایل : 0.33 مگابایت  Chapter Objectives
  Understand the concepts of the Internet and the Web, their importance, and their capabilities.
  Understand the role of intranets, extranets, and corporate portals for organizations.
  Identify the various ways in which communication is executed over the Internet.
  Demonstrate how people collaborate over the Internet, intranets, and extranets using various supporting tools, including voice technology and teleconferencing.
  Describe groupware capabilities.
  Describe and analyze the role of e-learning and distance learning.
  Analyze telecommuting (teleworking) as a techno-social phenomenon.
  Consider ethical and integration issues related to the use of network computing.

 • تعداد دانلود: 106 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید