راهنمای ثبت و قوانین مربوط به شرکت نسبی

تصویر  پویان اسمعیل زاده در نت نشر

توسط پویان اسمعیل زاده در 8 فروردين 1389 در دسته‌بندی مقاله آمــوزشـی

1231 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=راهنمای ثبت و قوانین مربوط به شرکت نسبی?> نوع فایل :doc حجم فایل : 0 مگابایت    شرکت نسبی را قانون تجارت در ماده 1863 به این طریق تعریف می نماید: < شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده<.

    شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده 186 «اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است» مثلاً شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه آن را پرداخته و دومی ربع آنها و دو نفر باقی مانده متساویاً ربع دیگر را ، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

  • تعداد دانلود: 82 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید