طرح دوره فناوری اطلاعات در پرستاری

تصویر دکتر لیلا جویباری در نت نشر

توسط دکتر لیلا جویباری در 9 ارديبهشت 1394 در دسته‌بندی دانشــگاهی

1050 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=طرح دوره فناوری اطلاعات در پرستاری?> نوع فایل :doc حجم فایل : 0 مگابایت  نام درس: فناوری اطلاعات در پرستاری *. نیمسال اول 91 - 90
  دانشکده: پرستاري و مامايی بويه *. رشته و مقطع تحصیلی: پرستاري ، ترم يک
  * تعداد واحد: يک واحد )تئوري و عملی( *.گروه آموزشی: -
  * روز و ساعت برگزاری: گروه اول: شنبه 4 - 2 ، گروه دوم: دوشنبه 6 - 4
  *. محل برگزاری: اتاق کامپیوتر دانشکده
  نام مسئول درس: دکتر لیلا جويباري
  روزهای تماس: چهارشنبه آدرس دفتر: دانشکده پرستاري، طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرستاري
  تلفن: 4430360
  E-mail: L_juybari@yahoo.com
  هدف کلی درس: هدف از اين دوره آشنايی با مفاهیم اساسی در فناوري اطلاعات، کار با ويندوز، نرم افزارهاي کاربردي WORD و
  PowerPoint ، ساخت آدرس الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائم از طريق آن و کسب توانايی جستجو در بانک هاي اطلاعاتی عمومی و
  تخصصی با استفاده از موتورهاي جستجوگر می باشد
  اهداف اختصاصی درس:
  از شما انتظار می رود در پایان این دوره به توانایی های زیر قادر باشید:
  1 - کلیات کار با کامپیوتر، مفاهیم اساسی در فناوري اطلاعات
  2 - چگونگی استفاده از ويندوز
  3 - نرم افزار Word ، قابلیت ها و ويژگی هاي
  4 - نرم افزار PowerPoint ، قابلیت ها و ويژگی هاي آن
  5. گرفتن آدرس Email در موتورهاي جستجو، بويژه سايت ياهو. کار با پست الکترونیک
  6. استفاده از برنامة هاي کاوشگر اينترنت از قبیل Internet Explorer
  7. استفاده از موتورهاي جستجوگر و کار با موتور جستجوگر Google
  8. جستجوي مقالات در مدلاين، محدود کردن حوزة جستجو، ديدن خلاصه مقالات
  9. جستجوي در پايگاه هاي اطلاعاتی علوم پزشکی
  منابع اصلی درس. منبع اصلی آنچه است که در کلاس براي کار عملی ارائه می شود. از کتب زير براي بخش نظري درس می توانید استفاده کنید
  گواهی نامه بین اللملی کاربري کامپیوتر )....(، ترجمه علی اکبر متواضع، انتشارات ديباگران
  جنتی يداله. اينترنت براي پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران
  هدايتی مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکی در اينترنت. ).....(. شاهین. تهران
  کتابنامه فناوري

 • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

  1|
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  طرح دوره / Course Plan
  نام درس: فناوری اطلاعات در پرستاری *. نیمسال اول 91 - 90
  دانشکده: پرستاري و مامايی بويه *. رشته و مقطع تحصیلی: پرستاري ، ترم يک
  * تعداد واحد: يک واحد )تئوري و عملی( *.گروه آموزشی: -
  * روز و ساعت برگزاری: گروه اول: شنبه 4 - 2 ، گروه دوم: دوشنبه 6 - 4
  *. محل برگزاری: اتاق کامپیوتر دانشکده
  نام مسئول درس: دکتر لیلا جويباري
  روزهای تماس: چهارشنبه آدرس دفتر: دانشکده پرستاري، طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرستاري
  تلفن: 4430360
  E-mail: L_juybari@yahoo.com
  هدف کلی درس: هدف از اين دوره آشنايی با مفاهیم اساسی در فناوري اطلاعات، کار با ويندوز، نرم افزارهاي کاربردي WORD و
  PowerPoint ، ساخت آدرس الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائم از طريق آن و کسب توانايی جستجو در بانک هاي اطلاعاتی عمومی و
  تخصصی با استفاده از موتورهاي جستجوگر می باشد
  اهداف اختصاصی درس:
  از شما انتظار می رود در پایان این دوره به توانایی های زیر قادر باشید:
  1 - کلیات کار با کامپیوتر، مفاهیم اساسی در فناوري اطلاعات
  2 - چگونگی استفاده از ويندوز
  3 - نرم افزار Word ، قابلیت ها و ويژگی هاي
  4 - نرم افزار PowerPoint ، قابلیت ها و ويژگی هاي آن
  5. گرفتن آدرس Email در موتورهاي جستجو، بويژه سايت ياهو. کار با پست الکترونیک
  6. استفاده از برنامة هاي کاوشگر اينترنت از قبیل Internet Explorer
  7. استفاده از موتورهاي جستجوگر و کار با موتور جستجوگر Google
  8. جستجوي مقالات در مدلاين، محدود کردن حوزة جستجو، ديدن خلاصه مقالات
  9. جستجوي در پايگاه هاي اطلاعاتی علوم پزشکی
  منابع اصلی درس. منبع اصلی آنچه است که در کلاس براي کار عملی ارائه می شود. از کتب زير براي بخش نظري درس می توانید استفاده کنید
  گواهی نامه بین اللملی کاربري کامپیوتر )....(، ترجمه علی اکبر متواضع، انتشارات ديباگران
  جنتی يداله. اينترنت براي پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران
  هدايتی مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکی در اينترنت. ).....(. شاهین. تهران
  کتابنامه فناوري اطلاعات. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ).....( مشهد
  شیوه تدریس: کارگاهی، نمايش، پروژه، پرسش و پاسخ
  نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی: در جدول به تفصیل آمده است.
  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: مطابق مقررات آموزشی دانشکده عمل خواهد شد. رعايت نظم و حضور به موقع، ارائه پروژه
  هاي کلاسی در زمان مقرر ضروري است. تلفن همراه خود را در طول کلاس سايلنت نگه داريد.
  2|
  جدول زمان بندی واحد درسی فناوری اطلاعات
  شروع کلاس: دوشنبه 21 شهریور 1390
  رد
  ی
  ف
  ت
  اریخ س
  اعت ع
  نوان مدرس
  لازم دانشجویان قبل از
  شروع کلاس/ انتظارات
  در کلاس
  1 .
  جلسه اول:
  21 / 6 / 90
  دوشنبه 6 - 4
  ک
  ليات کار با کامپيوتر د
  کتر ليلا جویباری در این جلسه مباحث تئوری ارائه
  می شود.
  2 .
  2 / 7 / 90
  4 / 7 / 90
  شنبه: 4 - 2 تعطيل
  رسمی
  دوشنبه: 6 - 4
  مفاهيم اساسی در فناوری اطلاعات
  چگونگی استفاده از ویندوز: مهارت های پایه
  د
  کتر ليلا جویباری پرسش و پاسخ
  3 .
  9 / 7 / 90
  11 / 7 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  ساخت آدرس الکترونيک و استفاده از آن
  دکتر ليلا جویباری
  ساخت ایميل و ارسال دو ایميل به
  L_juybari@yahoo.com
  4 .
  16 / 7 / 90
  18 / 7 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  استفاده از برنامة های کاوشگر صفحات وب و موتور
  جستجوگر گوگل
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین
  5 .
  23 / 7 / 90
  25 / 7 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  نرم افزار Word ، قابليت ها و ویژگ یهای آن
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین
  6 .
  30 / 7 / 90
  2 / 8 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  نرم افزار Word ، قابليت ها و ویژگ یهای آن
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین
  7 .
  7 / 8 / 90
  9 / 8 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  نرم افزار PowerPoint ، قابليت ها و ویژگ یهای آن
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین
  8 .
  14 / 8 / 90
  16 / 8 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: تعطيل
  رسمی
  جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین و پرسش و پاسخ
  9 .
  21 / 8 / 90
  23 / 8 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  جستجوی مقالات در مدلاین
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین و پرسش و پاسخ
  10 .
  28 / 8 / 90
  30 / 8 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  جستجوی مقالات در مدلاین
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین و پرسش و پاسخ
  11 .
  5 / 9 / 90
  7 / 9 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  آشنایی با مجلات الکترونيک
  Nursing consult
  و پایگاه های اطلاعاتی معتبر
  دکتر ليلا جویباری
  تمرین و پرسش و پاسخ
  12 .
  26 / 10 / 90
  28 / 10 / 90
  شنبه: 4 - 2
  دوشنبه: 6 - 4
  آزمون عملی مهارت های پایه، Word و Power point به همراه تحویل تکاليف کلاسی
  دکتر ليلا جویباری
  شرکت در آزمون الزامی
  است.
  *.در برخی از جلسات از همکاری دکتر ثناگو و دانشجویان فعال کميته تحقيقات دانشجویی برای آموزش چگونگی تهبه پوستر، پمفلت
  و بروشور استفاده خواهد شد.
  * تاریخ تحویل تکالیف : جلسه 12 روز امتحان عملی مهارت هاي پايه. تحويل تکالیف بعد از اين تاريخ با کسر
  نمره همراه است. انجام تکالیف الزامی است.
  * تاریخ امتحان پایان ترم: 12 - 10 - 90 . آزمون عملی پايان ترم بعد از آزمون کتبی در اتاق کارگاه برگزار
  می شود.
  * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور در کلاس، آزمون هاي عملی حین دوره، پايان دوره و کتبی
  ضروري است.
  3|
  لطفا پروژه هاي کلاسی خود را روي لوح فشرده ذخیره نمايید و جلسه 12 به همراه صفحه آخر طرح درس با
  خود به همراه داشته باشید. آزمون عملی فقط يک نوبت و به صورت انفرادي برگزار می شود.
  آزمون کتبی در باره مفاهیم آموخته شده طی دوره می باشد و منبع آزمون نیز از کتاب هاي ICDL می باشد.
  سوالات از نوع چهار گزينه اي، کوتاه پاسخ و صحیح غلط است.
  نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی
  نحوه ارزشیابی و بارم مربوط به هر بخش:
  موضوع مورد ارزیابی نمره
  ارزشیابی
  زمان ارزشیابی امضای استاد و نمره اخذ
  شده
  آزمون عملی مهارت های مقدماتی
  1
  نمره جلسه 12
  خوب 1 ، متوسط 75 / 0 ،
  ضعیف 25 / 0
  ساخت ایمیل طبق اصول گفته شده در کلاس و
  ارسال 10 نوبت ایمیل تا جلسه دوازدهم
  1
  نمره جلسه 3 تا 12
  تعداد:
  Word : تهیه یک کتابچه یا پمفلت مطابق آموزش
  ارائه شده در کلاس
  3
  نمره جلسه 12
  خوب 3 ، متوسط 2، ضعیف
  1
  PowerPoint : تهیه یک مولتی مدیا یا پوستر مطابق
  آموزش ارائه شده در کلاس
  3
  نمره جلسه 12
  خوب 3 ، متوسط 2، ضعیف
  1
  استفاده از موتورهای جستجوگر، جستجو در
  بان کهای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی. ارسال ایمیل
  6 نمره
  پ
  ایان ترم خوب 3 ، متوسط 2، ضعیف
  1
  امتحان کتبی پایان ترم
  6 ن
  مره پایان ترم
  نمره:
  نظم، اخلاق و همکاری در یاددهی به همکلاسی ها،
  حضور فعال
  1 تا 2
  نمره د
  ر طول ترم عالی، خوب، متوسط،
  ضعیف
  این برگه را به هنگام آزمون عملی همراه خود بیاورید و در پایان آزمون آن را تحویل دهید.

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید