متن سند نهایى چشم انداز ٢٠ ساله جمهورى اسلامى ایران

تصویر پویان اسمعیل زاده در نت نشر

توسط پویان اسمعیل زاده در 6 تير 1394 در دسته‌بندی ســـــایر

820 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=متن سند نهایى چشم انداز ٢٠ ساله جمهورى اسلامى ایران?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  مشاهده و دانلود فایل pdf سند چشم انداز 20 ساله کل کشورماده واحده
  1 بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و
  هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون 2.791.828.833.000.000 )ریال
  و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و
  هشتصد و سی و سه میلیون ( 2.791.828.833.000.000 )ریال به شرح زیر است:
  الف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه
  عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و
  نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون ( 967.901.023.000.000 ) ریال شامل:
  الف 1 منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد
  میلیون( 892.132.800.000.000 ) ریال.

 • تعداد دانلود: 4 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید