اساسنامه نمونه شرکت های کارگذاری

تصویر سایه سار در نت نشر

توسط سایه سار در 6 تير 1394 در دسته‌بندی بــولتــــن

544 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات فایل
 • اطلاعات بیشتر
 • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.22 مگابایت  مشاهده و دانلود فایل pdf اساسنامۀ نمونه
  شرکتهاي کارگزاري فصل اول: تعاریف
  : ماده 1
  اصطلاحات و واژههایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب
  آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده میشود)
  تعریف شدهاند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژهها داراي معانی زیر
  می باشند:
  1. مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع مذکور
  در قانون بازار اوراق بهادار در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل
  آئیننامه، دستورالعمل، رویۀ اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن
  که جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

 • تعداد دانلود: 7 گزارش تخلف

نظر شما راجع به این نت‌نشر چیست؟