مروري بر فعالیتهاي سازمان ملی جوانان در دولت نهم

تصویر سایه سار در نت نشر

توسط سایه سار در 6 تير 1394 در دسته‌بندی ســـــایر

551 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=مروري بر فعالیتهاي سازمان ملی جوانان در دولت نهم?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.17 مگابایت  مقدمه:
  سازمان ملی جوانان در دولت نهم کوشیده است با تثبیت جایگاه ستادي، مطالعاتی، برنامهریزي و نظارتی و با
  مقاومت در برابر مطالباتی از قبیل درگیري با اقدامات اجرایی به ظاهر جذاب و در باطن کم اثر، بدون هیاهو مسیر
  شکوفایی را طی نموده و به هدف اولیه بازآفرینی هویت تشکیلاتی خود دست یابد. طی این مدت سازمان توفیق
  داشته است با تقویت فرآیند تصمیمسازي امور جوانان با تشکیل منظم جلسات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و
  کمیتههاي تخصصی با هدف تمرکز بر موضوعات فاقد متولی خاص همچون ازدواج، اوقات فراغت و هویت،
  همزمان با تلاش در جهت گسترش چتر سازماندهی اجتماعی جوانان، نگاه رنگینکمانی به جوانان را با حفظ اصول
  و انعطاف در روشها نهادینه نماید.
  گفتنی است که دفاع از جوانسازي مدیریت کشور در کنار ترویج فرهنگ جوانباوري و جوانیاوري در بدنه مدیریتی
  از دیگر اهداف مجموعه بوده که در حال پیگیري است.

 • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید