مزه سلامتی: غذاهای رژیمی ویژه بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری

تصویر اطلاعات بهداشتی و سلامت در نت نشر

توسط اطلاعات بهداشتی و سلامت در 1 مرداد 1394 در دسته‌بندی مقاله آمــوزشـی

653 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=مزه سلامتی: غذاهای رژیمی ویژه بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 1.43 مگابایت  بخشی از مواد غذایی که تنوع لازم را براي بیماران ایجادمیکنند و
  درعین حال، مواد ضروري بدن را فراهممینمایند، از مواد دردسترس همچون
  میوهها، سبزيها و برنج تهیهمیشوند. از آنجا که فنیلآلانین این مواد باید
  محاسبهشود و در کنار فنیلآلانینی که از مواد غذایی مخصوصبه این افراد
  میرسد، میزان مورد نیاز براي بدن را تأمین نماید، ضروري است والدین
  مواد غذایی را بهخوبی بشناسند و چگونگی تهیۀ غذاي بیضرر و لذیذ
  از این مواد را براي فرزندان خود یادبگیرند.

 • تعداد دانلود: 3 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید