فصل طلایی تاریخ جنبش عدم تعهد

تصویر سایه سار در نت نشر

توسط سایه سار در 22 اسفند 1394 در دسته‌بندی ســـازمانی

412 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 1.5 مگابایت  چرخه سوخت هسته اي ”حق مسلم کلیه کشورهاست“
  ****************************
  گرد آوري و انتشار توسط نمایندگی دائم جمهوري اسلامی ایران نزد سازمان ملل و دیگر سازمانهاي بین المللی در وین
  بمناسبت شانزدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد
  ( 26 تا 31 اوت 2012 ) تهران - 5 الی 11 شهریور 1391
  صلح پایدار با زمامداري جهانی مشترك
  -------------------------
  جنبش عدم تعهد یک گروه از کشورهاست که خود را رسماَ فاقد هرگونه تعهد نسبت به هر بلوك قدرت می دانند. تا سال 2012 جنبش شامل 120 عضو اصلی و 21 کشور ناظر می باشد. این نهاد در سال 1961 تأسیس شد.
  هدف این سازمان تضمین استقلال ملی و حق حاکمیت، تمامیت و امنیت کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در کشمکش با امپریالیسم، استعمار، استعمار نو، نژادپرستی و هرگونه تجاوز خارجی، اشغال، سلطه، دخالت و یا هژمونی و نیز در مقابل سیاست هاي قدرتهاي بزرگ % و بلوك ها می باشد. کشورهاي جنبش عدم تعهد دو سوم اعضاي سازمان ملل متحد و 55
  جمعیت جهان را شامل می شود.
  جنبش عدم تعهد هیچگونه تمایلی به تعهد و وابستگی به هیچ ساختار ژئوپلوتیک یا نظامی ندارد لذا خود یک ساختار تشکیلاتی ندارد.


  جنبش عدم تعهد تا سال 2003 فاقد شعبه اي در وین بود. براي اول بار با ابتکار نمایندگان دائم برخی کشورهاي همفکر بویژه مالزي، کوبا و جمهوري اسلامی ایران (جناب آقاي دکتر صالحی وزیر امورخارجه، نماینده وقت نزد آژانس بین المللی انرژي اتمی) شعبه وین تأسیس شد.
  در طول دهه گذشته شعبه وین جنبش عدم تعهد با مقاومت درمقابل فشارهاي سیاسی
  و پافشاري بر اصول برقرار عدالت سهم داشته است. وحدت، تعهد کامل به اصول جنبش عدم
  تعهد و همکاري با سازمان ملل و دیگر سازمانهاي بین المللی مستقر در وین از جمله
  آژانس بین المللی انرژي اتمی، سازمان منع جامع آزمایشات هسته اي، اثر بی سابقه اي بعنوان
  فصل طلائی در تاریخ جنبش عدم تعهد را به ثبت رسانیده است.
  جمهوري اسلامی ایران قدردان حمایت هاي مستمر و ارزشمند جنبش عدم تعهد در
  حمایت از حق مسلم براي استفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي است. ایران نیز به نوبه خود به
  اعضاء خانواده جنبش عدم تعهد ثابت کرده است که کاملاَ به الزامات بین المللی مطابق معاهده
  و اساسنامه آژانس بین المللی انرژي اتمی متعهد است. NPT
  در حین بازدید از تأسیسات هستهاي ایران از جمله غنی سازي، نمایندگان عدم تعهد
  خود شاهد ماهیت صلح آمیز فعالیت هستهاي ایران بودند.
  بی شک عملکرد مسئولانه جنبش عدم تعهد در رابطه با موضوع هسته اي ایران مانع
  بدعت نادرست با عواقب جدي براي دیگر کشورها گردیده است.
  نمایندگی دائم جمهوري اسلامی ایران نزد سازمان ملل و دیگر سازمانهاي بین المللی
  در وین وظیفه خود می داند قدردانی ویژه از نمایندگی هاي دائم کشورهاي مالزي، کوبا و مصر را بدلیل رهبري متعهدانه، حرفه اي و بی طرفانه آنان در طول دهه گذشته را ابراز داشته و در این سند به ثبت رساند.
  سخنرانی و بیانیه هاي جنبش عدم تعهد از سال 2003 که در این مجموعه گردآوري شده است خود گویاي این حقایق است.


 • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید