بررسی تاثیر پاشش میانی بر روي بیولیچینگ کانسنگ کم عیار سولفیدي

452 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=بررسی تاثیر پاشش میانی بر روي بیولیچینگ کانسنگ کم عیار سولفیدي?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  بررسی تاثیر پاشش میانی بر روي بیولیچینگ کانسنگ کم عیار سولفیدي
  احمد شاهدي ، مهین شفیعی ،زهرا منافی ،محمد رنجبر
  چکيده
  در اين تحقيق کانسنگ استفاده شده تا ابعاد ٨٠درصد زير ١٠ميليمتر خردايش گرديد. عيار کانسنگ کم عيار
  سولفيدي مورد استفاده ٠/٢٦بوده که %١٠٠مس آن از نوع کالکوپيريت ميباشد. آزمايش بطري غلتان براي دو نوع
  خاک پولورايز شده و خاک به ابعاد ١٠ميليمتر انجام شد. ميزان مصرف اسيد براي خاک پولورايز شده kg/t ٥٣/٤و
  براي خاک به ابعاد ١٠ميليمتر kg/t ٥٥/٢بدست آورده شد. به منظور ايجاد محيط مناسب براي باکتريها و تخلخل،
  آزمايش آگلومراسيون انجام شد. حداکثر بازيابي تجمعي مس به مدت ١٠٠روز پاشش براي تست ILS-PLSخاک به
  ابعاد ١٠ميليمتر، بيش از %٥٦بود که حداکثر بازيابي مربوط به ستون PLSبود. دليل اين موضوع دو مرحله پاشش ILS
  بر روي اين ستون ميباشد که باعث افزايش غلظت مس در محلول خروجي ميشود. همچنين، حداکثر بازيابي تجمعي
  آهن %١١براي ستون PLSبدست آمد. کمترين حجم مصرفي مربوط به ستون PLSو بيشترين جرم مس استخراج شده
  مربوط به ستون PLSبود. کمترين زمان فاز تاخيري و فاز رشد و همچنين بيشترين پتانسيل اکسايش- کاهش مربوط به
  ستون PLSميباشد.

  The effect of the intermittent leach solution on low-grade sulfide ore bioleaching

  In this study, the ore was crushed down to 80% under 10 mm. Low-grade sulfide ore, which is used had the head
  grade of 0.26 %, 100% of which was as chalcopyrite. Bottle roll tests were done for both pulverized ore and crushed
  ore with 10 mm undersize. The amount of acid consumed to the pulverized ore was 53.4 kg /t and for 10 mm crushed
  ore was 55.2 kg/t. In order to create the perfect environment for bacteria, by using porosity and moisture content of
  8%, agglomeration tests were conducted with a mixture of acid and bacteria ratios. The maximum cumulative
  recovery of copper was obtained for 100 days for testing ILS-PLS irrigation ore with dimensions of 10 mm, that
  more than 56% of the maximum recovery was obtained from the PLS column. The reason for this was two stage
  irrigation of ILS on this column (PLS column) resulting in the increasing concentration of copper in the off-solution
  of the PLS column. Also, the maximum recovery of 11% Fe was obtained for PLS column. The minimum
  consumption of irrigation volume was related to PLS column and also the greatest copper extraction was related to
  this column.The minimum lag phase time and growth phase and also the maximum redox potential was related to the
  PLS column.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید