شناسایی سویه جدیدی از اسیدی تیوباسیلوسای جداسازی شده از خاک معدن مس سرچشمه

373 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=شناسایی سویه جدیدی از اسیدی تیوباسیلوسای جداسازی شده از خاک معدن مس سرچشمه?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت  شناسایی سویه جدیدی از اسیدی تیوباسیلوسای جداسازی شده از خاک معدن مس سرچشمه

  مهدی صادقی پور مروی، احمد علی پوربابایی ، زهرا منافی
  چکیده
  جنس اسیدی تیوباسیلوس با توجه به نقشی که در فرآیند اکسایش گوگرد دارد از نظر اقتصادی در صنعت بسیار مهم است. رشد کند و مشکل بودن رشد برروی محیطهای جامد که از مشخصات این باکتری ها است ضرورت جداسازی، شناسایی و به کار گیری گونه های جدید با کارایی بالاتر را نشان می دهد. بدین منظور، برای جداسازی سویه از مجتمع مس سرچشمه، محیط کشت مایع و جامد 9k استفاده شد و سپس خالص سازی انجام گردید. شناسایی ژنتیکی، با استفاده از 16SrRNA انجام گردید. نتایج نشان داد بر اساس مقایسه این باکتری با ریزجانداران موجود در بانک ژنی NCBI و بر اساس رسم درخت فیلوژنتیکی به روش Likely hood با استفاده از آنالیز 16S rRNA، همسانی ۹۵٪ آن را به Acidithiobacillus thiooxidans نشان داد.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید