اثر فعالسازی مکانیکی بر سنتز فازهای سیالون در روش نیتروژندهی و احیا

273 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=اثر فعالسازی مکانیکی بر سنتز فازهای سیالون در روش نیتروژندهی و احیا?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.56 مگابایت  اثر فعالسازی مکانیکی بر سنتز فازهای سیالون در روش نیتروژندهی و احیای سیلیکوترمال آندالوزیت

  پریناز پیرمحمدی ، مهدی قاسمی کاکرودی
  چکیده
  در این پژوهشی از ماده اولیه آندالوزیت به عنوان منبع آلومینوسیلیکاتی به همراه پودر سیلیسیم و روش احیای سیلیکوترمال تحت اتمسفر نیتروژن به منظور سنتز فازهای سیالون استفاده شد و امکان پذیری تشکیل فازهای سیالون از کانه آندالوزیت و تاثیر فعال سازی مکانیکی بر تشکیل فازهای سیالونی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس سه زمان ۰، ۱۰ و ۲۰ ساعت آسیاب کاری مواد اولیه تحت اتمسفر نیتروژن و نیتروژن دهی و عملیات حرارتی در دمای ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد برای بررسی به کار گرفته شد. فازهای تشکیل شده با استفاده از آنالیز پراش اشعه X مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسیها بیانگر این موضوع است که در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد فاز سیالون تشکیل می شود، اما شرط اصلی تشکیل فاز B- سیالون دمای ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد است و با فعال سازی مکانیکی به مدت حداقل ۱۰ ساعت، سنتز این فاز در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد نیز صورت می پذیرد و با ۲۰ ساعت آسیا کاری فازهای نهایی کاملا فازهای سیالونی خواهد بود.
  The effect of mechanical activation on the SiAlON synthesis by silicothermal reduction and nitridation of andalusite
  Abstract
  In this research, the effect of mechanical activation on sialons synthesis by silicothermal reduction of andalusite
  as aluminosilicate source with silicon powder under the nitrogen atmosphere until 1550˚C and different
  activation time under nitrogen gas was investigated. Hence, in this investigation, milling time for sialon synthesis
  was optimized by direct nitridation of milled silicon and andalusite powders. Accordingly, three different time
  (0, 10 and 20 hour) was utilized as milling times. X-ray diffraction technique was utilized for phase
  determination of samples. Results of the investigation illustrated that O-Sialon phase was formed at 1450˚C and
  β-Sialon phase was achieved only at 1550˚C but 10 hour milling could cause the formation of β-Sialon phase at
  1450˚C and also all products for 20 hour milling were sialon phases.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید