بررسی ریزساختار بدنه های سیالون ساخته شده به روش نیتروژندهی و احیا

341 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.63 مگابایت  بررسی ریزساختار بدنه های سیالون ساخته شده به روش نیتروژندهی و احیای سیلیکوترمال آندالوزیت

  پریناز پیرمحمدی، مهدی قاسمی کاکرودی
  در این پژوهشی از ماده اولیه آندالوزیت به عنوان منبع آلومینوسیلیکاتی به همراه پودر سیلیسیم و روش احیای سیلیکوترمال تحت اتمسفر نیتروژن به منظور ساخت در جا بدنه های سیالون استفاده شد و تاثیر روش ساخت در جا بر تشکیل فازهای سیالونی و ریز ساختار بدنه ها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور نیتروژن دهی و عملیات حرارتی نمونه های پرس شده با فشار ۱۰۰ مگاپاسکال، تحت نیتروژن با فشار یک اتمسفر به مدت ۳ ساعت در دمای ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد برای بررسی به کار گرفته شد. فازهای تشکیل شده با استفاده از آنالیز پراش اشعه X و ریزساختار نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسیها نشان داد که در روش ساخت در جا فازهای سیالون، نیترید سیلیسیم و مولایت سنتز شده و مقدار آنها از سطح به عمق نمونه کاهش یافته است، همچنین ریز ساختار بدنه ها متخلخل بوده و به دلیل خروج سیلیسیم از نمونه ها شبکه ی به هم پیوسته ای از تخلخل ها در ریز ساختار تش - شده است.
  Microstructural evaluation of SiAlON ceramics produced by silicothermal reduction and nitridation of andalusite
  Abstract
  In this research, the influence of in situ fabrication method on synthesis and microstructure of sialons by
  silicothermal reduction of andalusite as aluminosilicate source with silicon powder under the nitrogen
  atmosphere was investigated. Hence, in this paper, microstructure of pellets (compacted at 100 MPa and nitrided
  for 3-h at 1550˚C under 1 atm nitrogen gas) were investigated. XRD and SEM techniques were utilized for phase
  determination and microstructure observation. The results showed, that sialon, silicon nitride and mullite phases
  were formed during in situ fabrication and value of them decreases from surface to the depth of sample, also the
  resulting ceramic body was porous and continuous structure of porosity was formed by silicon melting out of the
  pellets.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید