بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی و ریزساختاريِ اتصالِ قطعات مسی عاري از اکسیژن

359 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی و ریزساختاريِ اتصالِ قطعات مسی عاري از اکسیژن?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.56 مگابایت  بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی و ریزساختاريِ اتصالِ قطعات مسی عاري از اکسیژن و با هدایت الکتریکی بالا به روش نفوذي و مقایسه با عملیات لحیم کاري سخت

  محسن بردهگر، مجید یوسف زاده، احمدرضا محمد
  چکیده
  یکی از روشهاي متداول براي اتصالدهی قطعات از جنس مس به یکدیگر، استفاده از فرآیند ذوب و انجماد آلیاژ
  ثانویه بر پایه نقره است. علی رغم سادگی روش ذکر شده، کنترل پارامترهاي متالورژیکی از قبیل دما، زمان مورد نیاز
  براي ذوب آلیاژ پر کننده و همچنین سرعت حرکت ماده ذوب شده دشوار است. با توجه به مشکلات مذکور، میتوان
  از عملیات اتصالدهی نفوذي قطعات مسی به عنوان جایگزینی براي فرایند ذوب و انجماد آلیاژ پر کننده استفاده کرد.
  در این پژوهش، عملیات اتصالدهی نفوذي قطعات مسی، در محدودهي دمایی 600-1000درجه سانتیگراد انجام شد.
  در ادامه، نمونههاي حاصل از این فرآیند از لحاظ استحکام کششی و ریزساختار با نمونههاي متصل شده به روش ذوب
  و انجماد آلیاژ پرکننده مقایسه شدند

 • تعداد دانلود: 5 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید