سوپرآلياژ اينكلوي ،901استحكام كششي، عنصر جزئي، سطح شكست

281 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.73 مگابایت  سوپرآلياژ اينكلوي ،901استحكام كششي، عنصر جزئي، سطح شكست

  اشکان نوری، حسین حسن نژاد، قاسم عیسی آبادی
  چکیده
  بور به عنوان یک عنصر آلیاژی در فولادها در مقادیر خیلی کم نیز باعث تغییر در خواص فولاد می گردد. انحلال
  بور در زمینه فولاد از طریق مکانیزم بین نشینی همراه با جدایش آن در فاز زمینه می تواند بر رفتار مکانیکی فولاد
  پس از عملیات حرارتی سخت سازی موثر باشد. ماده مورد استفاده در این تحقیق دو فولاد ساده کم کربن کشته
  شده با آلومینیوم حاوی بور و فاقد بور می باشد. این فولادها در سه دمای 098⁰C ،058⁰Cو 938⁰Cآستنیته شده
  و سپس در آب کوئنچ گردیدند. نمونه ها در ادامه تحت آزمون کشش تک محوری واقع شدند و مشخصات
  مکانیکی آنها تعیین و از حیث تاثیر بور و نیز دمای آستنیته سازی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که
  خواص مکانیکی فولاد حاوی بور در مقایسه با فولاد فاقد بور وابستگی بیشتری به دمای آستنیته سازی دارد. به نظر
  می رسد از آنجایی که دمای آستنیته سازی بر جدایش و رسوب گذاری بور موثر است لذا بدین ترتیب تاثیر قابل
  توجهی بر خواص مکانیکی فولاد دارد. نتایج از حیث جدایش و توزیع بور در حین سرمایش فولاد مورد بحث
  واقع شد
  Effect of Austenitizing Temperature on the Mechanical Properties Hot – Rolled Low Carbon Boron Containing Steel
  Abstract
  Boron as an alloying element in steels affects their properties even though was added very little amount. Boron
  dissolution in the steel matrix can be influences on the mechanical behavior of steel after hardening heat
  treatment by interstitial mechanism besides its segregation in the matrix phase. Used material in this
  investigation is plain low carbon aluminum killed steel boron free and boron added. Steels were austenitized in
  three temperatures 850⁰C, 890⁰C, 930⁰C and then water quenched. Then samples under uniaxial tension were
  tested and their mechanical characteristics were determined and analyzed view of point boron effect and
  austenitizing temperature. Results show that mechanical properties of boron containing steel is more related to
  austenitizing temperature than free boron steel. It seems that as austenitizing temperature influences on the boron
  partitioning and precipitation thus affects mechanical properties of steel significantly. Results were argued based
  on the boron partitioning and distribution during steel cooling.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید