حذف حفرات ریز انقباضی تشکیل شده در محل اتصال گردن تغذیه به قطعه ریختگی

299 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=حذف حفرات ریز انقباضی تشکیل شده در محل اتصال گردن تغذیه به قطعه ریختگی?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.47 مگابایت  حذف حفرات ریز انقباضی تشکیل شده در محل اتصال گردن تغذیه به قطعه ریختگی در چدن خاکستري

  علیرضا مدرسی ،سید مصطفی مکی ، قاسم عیسی آبادي ،ناصر حمیدنژاد ،عظیم صفی خانی

  چکیده
  در این مقاله برطرف کردن عیب حفرات ریز انقباضی ) (Microshrinkageتشکیل شده در محل اتصال گردن تغذیه به
  قطعه ریختگی از جنس چدن خاکستري مورد استفاده در صنایع خودروسازي بررسی شد. قطعه مذکور با استفاده از خط تولید
  عمودي قالبگیري ماسه¬اي DISA 240Bتولید شد. قطعه تولید شده حاوي میزان قابل توجهی از حفرات ریز و پراکنده در
  محل اتصال گردن تغذیه به قطعه بود که به صورت چشمی قابل شناسایی بودند. پس از بررسی توسط میکروسکوپ نوري
  ) ،(OMعیب مذکور حفرات ریز انقباضی تشخیص داده شد که نتایج شبیه سازي قطعه با استفاده از نرم افزار Soft
  MAGMAنیز یافته ها را تایید کرد. لذا در جهت حذف عیب تشکیل شده، تغییراتی در ابعاد و مدول گردن تغذیه داده شد
  که نتایج بررسی ظاهري و همچنین نتایج حاصل از شبیه سازي قطعه با استفاده از نرم افزار MAGMA Softنشان از حذف
  عیب، ناشی از تغییر جریان انجمادي و حذف نقاط تمرکز شدید حرارتی در قطعه دارد

  Elimination of Micro shrinkage defect created at the junction between the feeder neck and casting gray iron part

  Abstract
  In this paper, elimination of micro shrinkage defect created at the junction between the feeder neck and gray iron
  casting part used in automotive industry was reviewed. Mentioned part was produced using vertical sand molding
  line (DISA 240B) including significant amount of small and scattered holes which were visible without glass and
  microscope. After reviewing the defects using optical microscopy (OM), these cavities were recognized as micro
  shrinkage. Also MAGMA Soft simulation software results confirmed the findings. Therefore, In order to eliminate
  the defect, some changes on the size and geometry of the feeder and feeder neck was applied. The results of reality as
  well as the results of simulation using MAGMA Soft software shows that the defect is removed due to solidification
  behavior change and elimination of hot spots in the part.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید