روش های کیفی و تئوری پردازی در مدیریت با تاکید بر روش گراندد تئوری

تصویر حکیمه حسنقلی پور در نت نشر

توسط حکیمه حسنقلی پور در 7 دي 1395 در دسته‌بندی دانشــگاهی

306 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • تصویر صفحه اول <?=روش های کیفی و تئوری پردازی در مدیریت با تاکید بر روش گراندد تئوری?> تعداد صفحات: 22 نوع فایل :docx حجم فایل : 0.46 مگابایت  دراین گزارش با روش تحقیق کیفی و بخصوص روش گراندد تئوری آشنا خواهیم شد.

  روش تحقیق کیفی
  تحقیق کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته هایی را به دست می دهد که با شیوه هایی غیر از روش های آماری یا هر گونه کمی کردن کسب شده اند. پژوهش کیفی، فرایند جستجوی منظم به منظور پی بردن به یک موقعیت نامعین اجتماعی یا انسانی است که انجام آن مستلزم صرف وقت نسبتاً طولانی می باشد.
  کاربرد رویکرد کیفی
  1. زمانی به کار می رود که دانش و شناخت اندکی در مورد پدیده مورد نظر در دست باشد و بخواهیم آن را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهیم.
  2. در روش کیفی، پدیده ها از دیدگاه محقق مورد بررسی قرار گرفته و داده ها به روش استنباط استقرایی تحلیل می شوند.
  3. این رویکرد این امکان را برای محقق فراهم می آورد که به کشف اعماق و پیچیدگی های پدیده مورد نظر پرداخته و به شناسایی و توضیح اجزا آن پدیده و ارتباط میان آنها بپردازد.
  4. رویکرد کیفی زمانی مناسب است که محقق به دنبال تولید تئوری های جدید و یا اصلاح ایده هایی راجع به یک پدیده شناخته شده( نظریه ناقص و یا جانبدارانه) باشد.
  5. این رویکرد همچنین برای شناسایی و توسعه ابزارها برای پژوهش کمی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید