گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد شير رگلاتور آبگرمكن

تصویر  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 11 اسفند 1395 در دسته‌بندی مقاله آمــوزشـی

212 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد شير رگلاتور آبگرمكن?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت    دانلود رایگان گزارش طرح توجيهي و مطالعه امکان سنجی طرح توليد شير رگلاتور آبگرمكن.
    محصول مورد مطالعه طرح حاضر، شير رگلاتور آبگرمكن ميباشد. اين قطعه به عنـوان يكـي از قطعات آب گرمكن مي باشد . رگلاتور دستگاهي است كه در صورت تغيير جريان گاز مي تواند ميـزان فـشار آن را در حـد معيني كنترل نمايد . همچنين اين تجهيزات قطع جريان گاز را در مواقع دريافت فيدبك از سنـسور بر عهده دارند و بدينوسيله مي توان آنرا يكي از قطعات حساس و كنترلي آبگرمكن معرفي كرد . رگلاتورها از نظر ساختماني در انواع فنري ) (Spring Loadingو پايلوت دار )Pilot Regulator ( operatedعرضه مي گردند. در رگلاتورهاي پايلوت دار تغييرات فشار خروجي با نيروي فنر در رگلاتورمتري ديگر به نـام پايلوت مقايسه شده و نتيجه آن به صورت فشار گاز به ديافراگم رگلاتور اصلي اعمال مي گردد و به عبارت ديگر تغييرات فشار خروجي تقويت شده و سپس باعث تغيير وضعيت شير مانع مـي گردد. پايلوت عبارت است از يك رگلاتور فنري كه از فشار ورودي تغذيه شده و متناسـب بـا ميـزان فشردگي فنر خود فشار خروجي را مهيـا مـي سـازد . ايـن فـشار بـه عنـوان فـشار فرمـان روي رگلاتور اصلي اعمال مي شود. در هر آبگرمكن تعداد يك عدد رگلاتور نصب مي گردد كه اين رگلاتور مخصوص آبگـرمكن مـي باشد رگلاتورها همچنين با گرفتن فرمان از ترموستات جريان گاز را قطع مي كنند

  • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید