ضوابط و ملاحظات ضروري در اجراي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهـرك ها و نواحی صنعتي

تصویر  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 14 اسفند 1395 در دسته‌بندی کسب و کار

242 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=ضوابط و ملاحظات ضروري در اجراي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهـرك ها و نواحی صنعتي?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت    ضوابط و ملاحظات ضروري در اجراي تصفیه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي با عنايت به تجربه احداث و اجراي بیش از 100واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهركهاي صنعتي (طي سالهاي )1387 – 1389و توسط معاونت عمران و محیط زيست سازمان صناي كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تدوين شده است.
    اين ضوابط در راستاي ايجاد هماهنگي در روشهاي اجرايي در ساخت و احداث تصفیه خانه هاي فاضلاب در شهركها و نواحي صنعتي تهیه شده و امید است كه بتواند به عنوان يك مبناي مشترك و ملي در عملیات اجراي تصفیه خانه هاي فاضلاب در شهرك ها و نواحي صنعتي مد نظر قرار گیرد. كتابـچه حـاضر بــه طوركـلي مـتشكل از ســه فـصل با موضوعات عملیات ساخـتماني، تـجهیزات مكانیكي و تجهیزات الكتريكي بوده و كوشیده شده است با برجسته نمودن حداقل ضوابط لازم الاجرا در احداث تصفیه خانه هاي فاضلاب به عنوان يك راهنماي كاربردي به كار برده شود. لازم به ذكر ميباشد علاوه بر موارد ارائه شده در اين ضوابط، رعايت مقررات ملي تدوين شده در اين زمینه و همچنین ساير نشريات و استانداردهاي ملي و بین المللي معتبر و مرتبط جهت استفاده در احداث و اجراي تصفیه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي لازم الرعايه ميباشد.

  • تعداد دانلود: گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید