آشنايي با راکتورهاي بافل دار بي هوازي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي

تصویر  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 14 اسفند 1395 در دسته‌بندی کـــــتاب

168 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  •  <?=آشنايي با راکتورهاي بافل دار بي هوازي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 3.9 مگابایت    معرفی کتاب آشنايي با راکتورهاي بافل دار بي هوازي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي.
    امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعة دنيا صنايع مختلف که دارای سـاز و کارها و سياستهای مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت مي کنند. شهرکهای صنعتی مجتمع هايي هستند که در جهت سازماندهی به صنايع کوچک در نقـاط مختلـف دنيـا ايجاد شده اند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نيز با توجه بـه قابليـت هـای مطلوب کشور در ايجاد و توسعة صنايع کوچک و شهركهاي صنعتي تاسيس و بنـا نهـاده شـده است. يکي از بزرگترين مزاياي تمرکز صنايع علاوه بر سازمان جامع عمومی آن، کنترل آلاينده ها و کاهش زائدات ناشي از توليد مي باشد. با توجه به تعدد صنايع و تنوع آنهـا در شـهرکهای صنعتی، بديهی است که زائدات آنها نيز از تنوع و ناهمگونی خاصي برخوردار خواهنـد بـود کـه کنترل آنها اعم از کنترل منبع آلودگی و يا ارائة روشهای تص يه و دفـع آلاينـده هـا مسـتلزم شناخت روشهای به روز دنياست. در اين كتابچه در ابتدا روشهای تصفيه فاضلاب هاي صنعتی، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها راكتورهاي بافل دار بيهوازي بعنوان يكي از روشهاي مناسب جهت تصفيه بيولوژيكي بيهوازي فاضلابهاي صنعتي معرفي شده و تجربيات كاربردي به دست آمده از اين سيستم در ايران )مطالعه موردي – شهرك صنعتي كلات مشهد( ارائه شده است. راكتورهاي بافل دار بيهوازي با دارا بودن خصوصيات طراحي ساده , هزينه كم عملياتي , قابليت شوك پذيري بالا و مشكلات كمتر در هنگام كار سـبب مـي شـود تـا ايـن راكتورهـا بعنوان يك پيشنهاد خوب براي تصفيه انواع مختلف فاضلابها بخصوص فاضلابهاي صـنعتي و فاضلاب شهركهاي صنعتي مطرح باشد. از ديگر ويژگيهاي مهم اين راكتور ميتوان به جداسازي فازهاي اسيد زا و متان زا , زمان ماند هيدروليكي كم , زمان ماند زياد بـراي لجـن و مقاومـت نسبي به شوكهاي آلي و هيدروليكي اشاره نمود

  • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید