شناسایی محیط های کاری ناسالم از طریق معیارهای حدود مجاز مواجه شغلی

تصویر  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نت نشر

توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 1 فروردين 1396 در دسته‌بندی کسب و کار

213 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • تصویر صفحه اول <?=شناسایی محیط های کاری ناسالم از طریق معیارهای حدود مجاز مواجه شغلی?> نوع فایل :pdf حجم فایل : 0 مگابایت    نیروی كار ماهر در كشور گران بها ترين سرمايه در تحقق اهداف توسعه پايدار بوده و ارتقاء سلامت اين عزيزان از طريق تأمین محیط كار سالم، از اهم اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به شمار میرود. همگام با توسعه واحدهای صنعتی در كشور و كشف و كاربرد ده ها هزار نوع ماده شیمیايی با خواص فیزيكی، شیمیايی و فیزيولوژيكی مختلف و بكارگیری بسیاری از دستگاهها و ماشین آلات صنعتی، محیطهای كاری به انواع آلاينده های شیمیايی و فیزيكی آلوده میگردند. همچنین در بسیاری از مناطق گرمسیر كشور گرمای طاقت فرسای اقلیمی در فصول گرم سال، به همراه گرمای ناشی از فرايندهای گرمازا شاغلین را به خطر ابتلا به استرسهای گرمايی تهديد مینمايد .مواجهه شاغلین با عوامل خطر فوق الاشاره احتمال میزان ابتلاء به بیماريهای شغلی و نوپديد را افزايش خواهد داد .برای دستیابی به يک توسعه پايدار بايد با عوارض ناخواسته ناشی از اين عوامل زيانبار مبارزه نمود تا شاغلین از محیط كار سالم برخوردارگردند .در اين راه اولین گام تفريق محیطهای كاری سالم و ناسالم از يكديگر بر اساس معیارهايی تحت عنوان "حد مجاز مواجهه شغلی" است تا محیط های كاری كه احتمال بروز بیماری را در بین شاغلین افزايش میدهند، شناسايی گردند .
    دانلود رایگان حدود مجاز مواجه شغلی

  • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید