اجزاء طرح بازاریابی دیجیتال

228 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  •  <?=اجزاء طرح بازاریابی دیجیتال?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.21 مگابایت    این طرح در وهله اول شامل ارزیابی کسب و کار، بازار آن، رقبا و مشتریان میباشد؛ و در وهله دوم شامل تعیین اهداف بازاریابی دیجیتال، و ارائه راهکارهای اجرایی و زمانبندی شده برای تحقق این اهداف است.

  • تعداد دانلود: 4 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید