اجزاء طرح بازاریابی دیجیتال

177 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.21 مگابایت    این طرح در وهله اول شامل ارزیابی کسب و کار، بازار آن، رقبا و مشتریان میباشد؛ و در وهله دوم شامل تعیین اهداف بازاریابی دیجیتال، و ارائه راهکارهای اجرایی و زمانبندی شده برای تحقق این اهداف است.

  • تعداد دانلود: 3 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید