کارگاه فرآیندهای نوآوری و مدریت تغییر

218 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
 • توضیحات
 • اطلاعات بیشتر
 • <?=کارگاه فرآیندهای نوآوری و مدریت تغییر?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 2.3 مگابایت  سرفصل ھای کارگاه
  • فعالیت گروھی 1
  • مقدمھ ای درباره نوآوری
  • فعالیت گروھی 2
  • نوآوری در محصولات
  • فعالیت گروھی :3ایجاد یک محصول مفھومی نوآورانھ
  • مقدمھ ای درباره مدیریت تغییر
  • مدیریت تغییر بھ روش کاتر

 • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید