بررسی تغییرات شیمیایی و مینرالوژی سنگهای زون اکسیدی معدن مس میدوک

164 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  •  <?=بررسی تغییرات شیمیایی و مینرالوژی سنگهای زون اکسیدی معدن مس میدوک?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 2.26 مگابایت    کانسار معدن مس میدوک از مجموعه سنگ های آذرآواری و نفوذی تشکیل شده است. در این تحقیق تغییرات ترکیب مینرالوژی و شیمیایی این سنگ ها و رفتار فلزات و همچنین کانیهای گوناگون، قبل و بعد از لیچینگ و عملکرد کانی های متفاوت در برابر اسید بررسی و رفتار ترکیب شیمیایی و مینرالوژی سنگ ها قبل و بعد از لیچینگ و اثر آن در راندمان مورد بررسی قرار گرفته تا بتواند کمکی در راستای برنامه ریزی بهتر در خصوص شناخت رفتار کانیهای موجود در سنگ و نحوه عملیات و افزایش تولید و بهره وری باشد.
    در این فایل pdf می توانید به صورت رایگان مقاله با عنوان «بررسی تغییرات شیمیایی و مینرالوژی سنگهای زون اکسیدی معدن مس میدوک قبل و بعد از عملیات لیچینگ»را دانلود کنید

  • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید