بررسی تأثیر دما و زمان حل سازی بر قابلیت تغییر فرم یک آلیاژ ریختگی Mg-Zn-Si

190 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  •  <?=بررسی تأثیر دما و زمان حل سازی بر قابلیت تغییر فرم یک آلیاژ ریختگی Mg-Zn-Si?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.73 مگابایت    به دلیل استفاده زیاد آلیاژهای منیزیم در جهان، مطالعات جدید متوجه رفتار تغییر شکل گرم آلیاژهای ریختگی و بهینه سازی این فرآیندها بوده است. در این پژوهشی برای پیدا کردن بهترین دما و زمان برای فرآیند. ECAP و بهینه سازی این فرآیند، به بررسی تاثیر دما و زمان حل سازی بر قابلیت تغییر فرم آلیاژ ریختگی -Mg-1.5%Zn-0.7%Si 0.3%Ca یا استفاده از تست پانچ برشی و تست سختی ویکرز روی نمونه ها پرداخته شده است. ابتدا نمونه ها را در اندازه های مساوی تهیه شدند و تحت عملیات حرارتی ح سازی در دمای ثابت و زمان های متغییر و همچنین در زمان مشخص و دماهای مختلف قرار گرفتند. با توجه به بررسی نتایج حاصل شده به این نتیجه رسیدیم که با افزایش دما و زمان حل سازی سختی آلیاژ کاهش یافته و قابلیت تغییر فرم بالا می رود ولی با توجه به تشکیل فازهای میانی و نفوذ عناصر اضافی د ساختار محدودیت هایی داریم به گونه ای که می توان در دمای ۵۰۰ درجه و زمان یک ساعت به بهتری نتیجه دست یافت. نتایج حاصل از این پروژه از مخارج حاصل از انجام تست های مختلف ECAP برای رسیدن به شرایط بهینه جلوگیری می کند و به دلیل کوچک بودن قطعات صرفه اقتصادی بسیار بیشتری دارد.

    در این فایل pdf می توانید به صورت رایگان مقاله با عنوان« بررسی تأثیر دما و زمان حل سازی بر قابلیت تغییر فرم یک آلیاژ ریختگی Mg-Zn-Si» را دانلود کنید

  • تعداد دانلود: 3 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید