افزایش کارایی فلوتاسیون شستشو با آسیا کنی ثانویه کنسانتره سلول های مختلف رافر

203 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  •  <?=افزایش کارایی فلوتاسیون شستشو با آسیا کنی ثانویه کنسانتره سلول های مختلف رافر?>تصویر صفحه اول نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.9 مگابایت    در کارخانه پر عیارکتی شماره ۱ مجتمع مس سرچشمه، چهار آسیای ثانویه به منظور افزایش درجه آزاد کتسانتره پر عیارکتی اولیه و رمقگیر مورد استفاده قرار میگیرند. توزیع اندازه ذرات کنسانتره سلولهای مختلف را فرو میزان قفل شدگی کالکوپیریت با پیریت یا گانگ غیر سولفیدی در آن میتواند در کارآیی مدار آسیاهای ثانویه موثر باشد. در این پژوهش سهم شناوری مس، پیریت، سیلیس و میزان قفل شدگی کالکوپیریت با پیریت و گانگ غیر سولفیدی در کنسانتره واحدهای مختلف پر عیارکتی اولیه در اندازه ها مختلف در دو وضعیت کم پیریت و پریریت کارخانه تعیین شد. کنسانتره واحدهای مختلف سلولهای رافر تا اندازه های مختلف خرد شد و آزمایشات فلوتاسیون روی هر نموته انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیش از ۷۰ درصد مسی در واحد اول پر عیار کنی اولیه شناور شده و سهم شناوری پیریت در حدود ۵۰ درصد بیشتر از سیلیسی است. در واحدهای دوم و سوم سهم شتاوری مس و پیریت کاهش یافته و به سهم شناوری سیلیسی افزوده می شود، به طوری که در واحد سوم سهم شناوری سیلیس ۴۰ درصد بیشتر از پیریت است. بهترین عملکرد عیار و بازیایی در واحد اول در اندازه منهای ۴۴ میکرون حاصل شده ولی در واحدهای دوم و سوم در اندازه زیر ۷۴ میکرون حاصل شده است.
    در این فایل pdf می توانید به صورت رایگان مقاله با عنوان«افزایش کارایی فلوتاسیون شستشو با آسیا کنی ثانویه کنسانتره سلول های مختلف رافر در مدارهای جداگانه در کارخانه شماره یک مجتمع مس سرچشمه» را دانلود کنید

  • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید