سخت گردانی سطحی با سوپرآلیاژ کبالت-کروم-تنگستن

159 بار مطالعه شده اولین نظر را بدهید
  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • . نوع فایل :pdf حجم فایل : 0.79 مگابایت    در این مقاله تلاش شده تا با افزودن ذرات سرامیکی کاربید سیلیسیوم، به سوپرآلیاژ کیالت - کروم – تنگستن، پوششی با سختی بالا روی فولاد زنگنزن فریتی ۴۳۰ ایجاد گردد. سخت گردانی به کمک جوشکاری قوسی با الکترود تنگستی و گاز محافظ آرگون و با جریان مستقیم انجام شده است. ریزساختار پوشش با میکروسکوپ نوری بررسی شد و از پوشش سختی ماکرو گرفته شد. با افزودن کاربید سیلیسیوم، سختی پوششش سوپرآلیاژ پایه کبالتی افزایش مییابد. هرچه مش کاربید ریزتر باشد ریزساختار دندریتی و همگن تر می شود و سختی آن پایین تر است و با بزرگ شدن مش کارید، ریزساختار پوشش کمی ناهمگن تر شده و کاربیدهای بزرگ و کشیده در ریزساختار پدیدار می شوند و سختی پوشش به طور چشم گیری افزایش مییابد.


    در این فایل pdf می توانید به صورت رایگان مقاله با عنوان«سخت گردانی سطحی با سوپرآلیاژ کبالت کروم-تنگستن به همراه ذرات سرامیکی روی فولاد زنگ نزن فریتی» را دانلود کنید

  • تعداد دانلود: 1 گزارش تخلف

لطفا نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید