سیده زهره احمدی

تصویر سیده زهره احمدی در پروفایلش در نت نشر

11 نت نشــر 0 دنبال کننده

تاریخ عضویت : 18 مرداد 1395

زمینه کاری : برون سپاری و دورکاری

آدرس سایت

0 نفر را دنبال می کند.

در وب سایت خودکار می توانید تیم آنلاین خود را تشکیل داده، با استفاده از سیستم تماس تصویری و صوتی آنلاین به کار آنها نظارت داشته و پس از اطمینان از نتیجه کار هزینه را پرداخت کنید.

اولین نت نشر ارسالی : 18 مرداد 1395

آخرین نت نشر ارسالی : 28 مرداد 1395

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 0

آخرین نظرات ارسالی