مهدی غلامی

تصویر مهدی غلامی در پروفایلش در نت نشر تعداد نت نشرها : 1

تاریخ عضویت : 27 تير 1395

آدرس سایت

اولین نت نشر ارسالی : 27 تير 1395

آخرین نت نشر ارسالی : 27 تير 1395

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 0

نت نشــرهای ارسالی

آخرین نظرات ارسالی