مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه

تصویر مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه در پروفایلش در نت نشر

3 نت نشــر 0 دنبال کننده

تاریخ عضویت : 30 آذر 1394

موقعیت : تهران، دانشگاه علم وصنعت

زمینه کاری : نفت، انرژی و صنایع شیمیایی

آدرس سایت

0 نفر را دنبال می کند.

گروه نفت, انرژی و صنایع شیمیایی مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه

اولین نت نشر ارسالی : 30 آذر 1394

آخرین نت نشر ارسالی : 20 بهمن 1394

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 1

نت نشـرهایی که دوست دارم

آخرین نظرات ارسالی