امیرحسین ستوده بیدختی

تصویر امیرحسین ستوده بیدختی در پروفایلش در نت نشر تعداد نت نشرها : 41

تاریخ عضویت : 27 ارديبهشت 1395

موقعیت : تهران

تحصیلات : BIM

زمینه کاری : BIM

http://icema.ir/

معرفی :

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

اولین نت نشر ارسالی : 27 ارديبهشت 1395

آخرین نت نشر ارسالی : 7 بهمن 1396

تعداد نظرات ارسالی : 0

نت نشرهای محبوب : 0

نت نشرهای ارسالی

صفحه اصلی پروفایل »