رامین پوراسکندری

تصویر رامین  پوراسکندری در پروفایلش در نت نشر

2 نت نشــر 0 دنبال کننده

تاریخ عضویت : 15 مرداد 1392

تحصیلات : فوق لیسانس

0 نفر را دنبال می کند.

اولین نت نشر ارسالی : 15 مرداد 1392

آخرین نت نشر ارسالی : 15 مرداد 1392

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 0

آخرین نظرات ارسالی