شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پروفایلش در نت نشر

7 نت نشــر 1 دنبال کننده

تاریخ عضویت : 23 اسفند 1395

موقعیت : تهران، خيابان حافظ، شماره 192

زمینه کاری : بورس و اوراق بهادار

آدرس سایت

0 نفر را دنبال می کند.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران خود را متعهد به فراهم آوردن سازوکاری منصفانه، شفاف، کارا  و دسترسی برابر اعضا وفعالان برای معامله اوراق بهادار می داند. برهمین اساس افزایش نقد شوندگی بازار ، شفافیت ، انصاف و کارایی بورس اوراق بهادار از اهداف و اصول اولیه شرکت به حساب می آید.

اولین نت نشر ارسالی : 23 اسفند 1395

آخرین نت نشر ارسالی : 23 اسفند 1395

تعداد نظرات : 0

نت نشـرهایی که دوست دارم : 0

آخرین نظرات ارسالی